Polityka prywatności

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

 

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i krajowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych obowiązujących w krajach członkowskich oraz innych zasad ochrony danych jest:

NERAK GmbH Fördertechnik
Brigitta 5
29313 Hambühren
Telefon: +49 (0) 50 84-944-0
E-mail:

II. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

 

Inspektorem ochrony danych po stronie podmiotu odpowiedzialnego jest:

Rainer Kohlberg
Brigitta 5
29313 Hambühren
Telefon: +49-(0)5084 / 944-130
E-mail:

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników co do zasady wyłącznie w zakresie niezbędnym do udostępnienia działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników z reguły odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika. Wyjątkiem są w przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody z przyczyn faktycznych było niemożliwe a przetwarzanie danych jest możliwe na gruncie obowiązującego prawa.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

 

Jeżeli uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia (UE) o ochronie danych osobowych (RODO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji umowy, której Państwo są stroną podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, niezbędnych do realizacji czynności przedumownych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zaspokojenia uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, i jeżeli Państwa interesy, prawa i wolności podstawowe nie przeważają nad tym interesem, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

 

Dane osobowe są usuwane lub blokowane gdy tylko zdezaktualizuje się cel ich przechowywania. Dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego przepisy europejskie lub krajowe, unijne rozporządzenia, ustawy lub inne przepisy, którym podlegamy. Dane są blokowane lub usuwane również wtedy, gdy upłynie czas przechowywania wyszczególniony w tych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania tych danych w ramach zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie logów

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

 

Przy każdej wizycie na naszej stronie system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera gościa.
W ramach tego procesu gromadzone są następujące dane:

(1) stosowany system operacyjny
(2) typ / wersja przeglądarki
(3) nazwa hosta komputera gościa (adres IP)
(4) nazwa pobieranego pliku
(5) data i godzina pobrania
(6) wielkość transferu danych
(7) komunikat, czy pobieranie przebiegło prawidłowo
(8) domena generująca zapytanie

Wykraczające poza to dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu albo adresy e-mail nie są gromadzone, chyba że zostaną udostępnione dobrowolnie, np. w ramach rejestracji do newslettera lub wysłania zapytania informacyjnego.

Dane te zapisywane są również w logach systemowych. Nie dochodzi do zapisywania tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Adres IP zostaje zanonimizowany automatycznie, tzn. ostatnie dwie trójki są losowe.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawą prawnych tymczasowego zapisu danych i logów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

 

Tymczasowe zapisywanie adresu IP w systemie jest niezbędne, by umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapisany na czas sesji.

Zapis w logach ma na celu zapewnieni funkcjonalności strony. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. W tym kontekście nie jest przeprowadzana analiza danych do celów marketingowych.

Powyższy cel konstytuuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w oparciu o art. 1 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania

 

Dane zostają usunięte, jeśli nie są już potrzebne by osiągnąć cel ich gromadzenia. W przypadku rejestracji danych w celu udostępnienia strony internetowej jest tak, jeśli dana sesja zostanie zakończona.

W logach adresy IP zostają automatycznie zrandomizowane poprzez wymianę ostatnich trójek cyfr. Dla celów analizy statystycznej dane przechowywane są przez 6 miesięcy.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

 

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisu danych w logach jest bezwzględnie koniecznie dla funkcjonowania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

V. Stosowanie Cookies

 

a) Opis i zakres przetwarzania danych

 

Nasza strona internetowa korzysta z cookies Cookies to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik otwiera stronę internetową w systemie użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym otwarciu strony internetowej.

Stosujemy cookies, aby nasza strona internetowa była przyjaźniejsza dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają możliwości identyfikacji przeglądarki również po zmianie strony.

W plikach cookies zapisywane są przy tym i przekazywane następujące dane:

(1) Ustawienia języka
(2) Informacje o logowaniu

Na naszej stronie stosujemy również cookies umożliwiające analizę zachowań podczas przeglądania internetu przez użytkownika.

Po otwarciu określonych obszarów na naszej stronie (np. mapy) użytkownik informowany jest o wykorzystywaniu cookies do celów analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w związku z tym. W tym kontekście przekazywana jest również informacja o niniejszej polityce prywatności.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, przy zastosowaniu technicznie niezbędnych cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą praną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu cookies do celów analitycznych, przy założeniu zgody użytkownika, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c) Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania niezbędnych technicznie cookies jest ułatwienie Państwu użytkowania stron internetowych. Niektórych funkcji na naszej stronie internetowej nie możemy zaoferować bez skorzystania z Cookies. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana, nawet po przejściu na inną stronę.

Potrzebujemy Cookies dla następujących funkcji:

(1) Zastosowanie ustawień języka
(2) Zapisanie informacji no track

Dane użytkowników gromadzone przez niezbędnie technicznie cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Powyższy cel konstytuuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 1 ust. 1 lit. f RODO.

d) Czas przechowywania, możliwość wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

 

Cookies zapisywane są na komputerze użytkownika i przesyłane z niego na naszą stronę. Dlatego to Państwo, jako użytkownicy sprawują pełną kontrolę nad stosowaniem cookies. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć transfer cookies. Zapisane już pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. Może to być wykonywane również automatycznie. Jeżeli cookies dla naszej strony zostaną zdezaktywowane, może to ograniczyć zakres funkcji dostępnych na stronie.

VI. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

 

1. Opis i zakres przetwarzania danych

 

Na naszej stronie internetowej dostępne są formularze kontaktowe i formularze zapytań, z których można skorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, dane wprowadzone przez Państwa zostaną do nas przekazane i przez nas zapisane. Te dane to: nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

W momencie wysłania wiadomości dodatkowo zapisywane są następujące dane:

(1) Spseudonimizowany adres IP użytkownika
(2) Data i godzina wysłania formularza

Przy przetwarzaniu danych w ramach procesu wysyłania uzyskiwana jest Państwa zgoda i generowane odesłanie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie możliwy jest kontakt poprzez udostępniony adres e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe przesłane mailem.

Dane nie są przekazywane dalej osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie do obsługi korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w przypadku udzielenia zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych, przesyłanych wraz z przesłaniem maila, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

 

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy wyłącznie do obsługi nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail mamy również do czynienia z niezbędnym uprawnionym interesem w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobieżenia nadużyciu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

 

Dane zostają usunięte, jeśli nie są już potrzebne by osiągnąć cel ich gromadzenia. Dla danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz przesłanych mailem ma to miejsce po zakończeniu korespondencji z Państwem. Korespondencja zostaje zakończona, jeśli z okoliczności wynika, że dana sprawa została w pełni wyjaśniona.

Dane osobowe zebrane podczas wysyłania usuwane są najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość wyrażenia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

 

Zawsze mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku kontaktu przez e-mail można zawsze wyrazić sprzeciw wobec zapisywania Państwa danych osobowych. W takim przypadku korespondencja nie będzie kontynuowana. Wszelkie dane osobowe zapisywane w ramach nawiązania kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych zyskują Państwo status osoby, której dane dotyczą w rozumieniu RODO, w związku z czym przysługują Państwu następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego:

 

1. Prawo do informacji

 

Mogą Państwo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od nas następujących informacji:

(1) cel przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe, które Państwa dotyczą są udostępniane lub zostaną udostępnione;
(4) planowany czas przechowywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeśli nie są możliwe konkretne dane w tym zakresie, kryteria określania czasu przechowywania;
(5) istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania;
(6) istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzoru;
(7) wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowej nie są pozyskiwane od osoby, której dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w zakresie profilowania wg art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - miarodajne informacje o stosowanych rozwiązania logicznych, zasięgu i oczekiwanych skutkach tego typu przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo żądania informacji o tym, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą przekazywane są do kraju trzeciego lub do międzynarodowej organizacji. W tym kontekście mogą Państwo żądać informacji o odpowiednich gwarancjach wg art. 46 RODO w związku z takim przekazaniem danych.

2. Prawo do poprawienia danych

 

Przysługuje Państwu prawo do poprawienie lub uzupełnienia danych osobowych nam przesłanych, jeżeli dane, które Państwa dotyczą są nieprawidłowe lub niepełne. Korekty jesteśmy zobowiązani wprowadzić niezwłocznie.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

W poniższych sytuacjach mogą Państwo żądać ograniczenia dotyczących Państwa danych:

(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych - na okres umożliwiający nam skontrolowanie prawidłowości danych osobowych
(2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zrezygnują Państwo z żądania usunięcia danych osobowych, wybierając w zamian ograniczenie ich wykorzystywania;
(3) jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów ich przetwarzania, jednak Państwo ich potrzebują do podnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych albo
(4) jeżeli złożyli Państwo sprzeciw na przetwarzanie danych w oparciu o art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie stwierdzono, czy nas uzasadniony interes przeważa nad Państwa interesem.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te - niezleżenie od ich zapisywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub do podnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub dla ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub w związku z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania nastąpiło w oparciu o powyższe warunki, zostaną Państwo przez nas poinformowani przed jego zniesieniem.

4. Prawo do usunięcia

 

a) Obowiązek usunięcia

 

Mogą Państwo domagać się od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a my będziemy zobowiązani niezwłocznie usunąć te dane, jeśli wystąpi któraś z poniższych przyczyn:

(1) Dane osobowe, które Państwa dotyczą przestaną być potrzebne do celów do których zostały zgromadzone albo były przetwarzane w inny sposób.
(2) Odwołają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie wg art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
(3) Składają Państwo zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw na przetwarzanie danych i nie ma nadrzędnych uprawnionych podstaw przetwarzania albo złożą Państwo zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw na przetwarzanie.
(4) Dane osobowe, które Państwa dotyczą były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest wymagane ze względu na wymogi obowiązującego nas prawa unijnego lub prawa kraju członkowskiego.
(6) Dane osobowe, które Państwa dotyczą zostały zgromadzone w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

b) Informowanie osób trzecich

 

Jeżeli opublikowaliśmy dane osobowe, które Państwa dotyczą, a jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy, w ramach dostępnej technologii i kosztów implementacji, stosowne działania, również techniczne, aby poinformować podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądali Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii i replikacji.

 

c) Wyjątki

 

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne

(1) do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
(2) do wypełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub krajów członkowskich, lub do realizacji zadania nałożonego na nas w interesie publicznym lub w związku ze stosowaniem przymusu państwowego;
(3) z przyczyn leżących w interesie publicznym w sferze zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO.
(4) dla leżących w publicznym interesie celów archiwizacyjnych, celów badań naukowych lub historycznych oraz dla celów państwowych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli wskazane w części a) prawo może uniemożliwić lub znacząco utrudnić realizację tych celów, lub
(5) do podnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

 

W przypadku skorzystania przeciwko nam z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym przedłożono dotyczące Państwa dane odosobowe, o tym poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że byłoby to niemożliwe lub związane z nadmiernymi nakładami.

Przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przeniesienia danych

 

Przysługuje Państwu prawo otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, popularnym formacie, możliwym do odczytu maszynowego. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez szkody dla osoby odpowiedzialnej, której udostępniane są dane osobowe, jeżeli:

(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO albo na umowie wg art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
(2) przetwarzanie następuje w ramach zautomatyzowanego procesu.

W ramach korzystania z tego prawa przysługuje Państwu ponadto prawo żądania przekazania dotyczących Państwa danych osobowych bezpośrednio poprzez podmiot odpowiedzialny innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to wpływać negatywnie na prawa i wolności innych ludzi.

7. Prawo do sprzeciwu

 

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji przysługuje Państwu prawo złożenia w dowolnym sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które zostały zgromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach.

Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie wskazać wymagające ochrony przyczyny przetwarzania, przeważające nad Państwa interesem, prawami i wolnościami albo jeśli przetwarzanie służy do podnoszenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia reklamy bezpośredniej, będzie Państwu w dowolnym momencie przysługiwać prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych w celu tego typu reklamy; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono powiązane z tego typu reklamą bezpośrednią.
Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw na przetwarzanie w celu reklamy bezpośredniej, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w ramach zautomatyzowanych procesów z zastosowaniem specyfikacji technicznych.

8. Prawo do wycofania zgody na ochronę danych osobowych

 

Przysługuje Państwu prawo wycofania swojej zgody związanej z ochroną danych w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

 

Niezależnie od innych środków administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, zwłaszcza w kraju członkowskim miejsca pobytu, w miejscu pracy lub w miejscu potencjalnego naruszenia, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych Państwa dotyczących narusza RODO.

Organ nadzoru, do którego wniesiono skargę, informuje składającego o stanie i wyniku skargi, informując o dostępnych środkach prawnych według art. 78 RODO.

Właściwym dla nas organem nadzoru jest:

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefon 0511/120-4500
E-mail:

VIII. Polityka prywatności – PlugIn

 

Google Maps

 

Korzystamy z Google Maps do prezentacji miejsc i tworzenia planów dojazdu. Operatorem Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, edycję oraz wykorzystywanie zebrany automatycznie oraz wprowadzonych przez Państwa danych przez Google, jego przedstawicieli lub dostawców zewnętrznych. Warunki korzystania z Google Maps dostępne są pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

Szczegółowe informacje można znaleźć w centrum ochrony danych Google.de w sekcji transparentności i możliwości wyboru oraz w zasadach ochrony danych.

Inne usługi analityczne

 

Nasza strona korzysta z Matomo (dawniej Piwik). Jest to tzw. sieciowa usługa analityczna, służąca do optymalizacji strony internetowej. Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany, dzięki czemu pozostają Państwo dla nas anonimowi jako użytkownicy.

SERWIS NA CAŁYM ŚWIECIE

Sieć serwisu NERAK jest do Państwa dyspozycji przez całą dobę.

Z Norwegii po Australię, z Stanów Zjednoczonych po Japonię.